Czy można pić piwo w miejscu publicznym?

29 — 01 — 2020
Piwna kultura

Letnie spotkania z przyjaciółmi kojarzą się przede wszystkim z przebywaniem w plenerze. Czy to grill u znajomych pod miastem, czy wypad nad jezioro, czy też spotkanie w miejskim parku – warto wiedzieć, kiedy możemy napić się przy tym piwa, a kiedy grozi nam za to mandat. Jak to wygląda np. w przypadku ogródków kawiarnianych? Jak te kwestie regulują przepisy prawne?

Zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych – co mówi ustawa?

Prawo regulujące kwestie spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych to ustawa z 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, wraz z nowelizacją (obowiązującą od 2018 r.)[1]. W artykule 14 przeczytamy, że „zabrania się spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów” (art. 14 ust. 2a), zakaz spożywania napojów alkoholowych obowiązuje m.in. „w miejscach i czasie masowych zgromadzeń” (art. 14 ust. 1 pkt. 3), a także, że „sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów zawierających więcej niż 4,5% alkoholu może się odbywać na imprezach na otwartym powietrzu oraz na stadionach i innych obiektach sportowych tylko za zezwoleniem i tylko w miejscach do tego wyznaczonych” (art. 14 ust. 5). Ponadto „w innych niewymienionych miejscach, obiektach lub na określonych obszarach gminy, ze względu na ich charakter, rada gminy może wprowadzić czasowy lub stały zakaz sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych” (art. 14 ust. 6).

 

Przed zmianą z dnia 09.03.2018 r. ustawa precyzowała, że zabrania się spożywania alkoholu „na ulicach, placach i w parkach”. Ta nieścisłość powodowała szereg kontrowersji, m.in. wątpliwość, czy w takim razie zakaz dotyczy również bulwarów nad rzeką, które w wielu polskich miastach były niezwykle popularnym miejscem towarzyskich spotkań, często połączonych z piciem napojów alkoholowych. Obecnie obejmuje on wszystkie „miejsca publiczne”, których ogólną definicję przyjęto jako „miejsca dostępne dla każdego”. Trybunał Konstytucyjny w 2015 roku[2] precyzował to pojęcie jako miejsce, w którym „nieokreślona liczba ludzi ma nieograniczony dostęp do ich użytkowania”, wliczając w to miejsca, do których możemy się dostać tylko za okazaniem biletu, wejściówki czy innego rodzaju karty wstępu. Oznacza to więc, że z założenia nie wolno pić alkoholu w parku, na bulwarach, na plaży, ale też np. w kinie.

Piwo na korncercie

Czy picie piwa na meczu albo na koncercie jest legalne? Czy można pić piwo nad Wisłą?

Ustawa przewiduje oczywiście wyjątki od tej reguły. Są to m.in. „miejsca przeznaczone do ich spożycia na miejscu” – czyli np. kawiarnie bądź puby, które uzyskały stosowne pozwolenia. Można również spożywać napoje alkoholowe na imprezach na otwartym powietrzu lub na stadionach – jeśli jednak dotyczy to alkoholu mocniejszego niż 4,5%, jest to dozwolone tylko pod warunkiem, że organizator uzyskał stosowne zezwolenie. Warto tu również pamiętać o tym, że najczęściej tego typu eventy kierują się własnym, wewnętrznym regulaminem, więc nawet jeśli prawo nie zabrania nam przyniesienia własnego alkoholu, ochrona może nam nie zezwolić na jego wniesienie. Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku imprez masowych – wg przepisów „na imprezie masowej, z wyłączeniem imprezy masowej podwyższonego ryzyka, dozwolone są sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych zawierających nie więcej niż 3,5% alkoholu”[3].

 

Pamiętajmy też, że rada gminy lub miasta może uchwalić odstępstwo od zakazu dla danego obszaru. Może to być decyzja czasowa (np. na czas trwania jakiegoś wydarzenia) lub stała. Z tego właśnie przywileju skorzystała np. Rada Miasta Stołecznego Warszawy w uchwale z 2018 r[4]. W tym przypadku odstępstwo od zakazu dotyczy terenu na lewym brzegu Wisły, czyli popularnych nadwiślańskich bulwarów. Oznacza to, że można spotkać się z przyjaciółmi nad Wisłą (ale tylko na wyznaczonym w uchwale terenie) i całkowicie legalnie napić się piwa.

 

Czy wiesz, jak wiele na świecie organizowanych jest wydarzeń poświęconych… tylko piwu? Poznaj najbardziej znane konkursy piwne>>

 

Na jakich zasadach można pić alkohol w ogródkach przy pubach?

Ogródki przy knajpach, pubach, kawiarniach czy restauracjach teoretycznie są miejscem publicznym. Obowiązuje tu jednak odstępstwo od ogólnego zakazu picia napojów alkoholowych w miejscu publicznym. Przeczytamy o tym we fragmencie ustawy brzmiącym: „zabrania się spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów”. Aby móc sprzedawać napoje alkoholowe w ogródkach piwnych, należy prowadzić działalność gospodarczą oraz uzyskać stosowne zezwolenie. Warunkiem jest m.in. wniesienie stosownej opłaty i posiadanie tytułu prawnego do lokalu, w którym prowadzony będzie punkt sprzedaży alkoholu.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Gdzie na piwo? Najciekawsze puby i multitapy w Warszawie
10 najpopularniejszych mitów piwnych, które czas obalić
Piwo po treningu – klasyczne czy bezalkoholowe?
Jakie miejsca w Polsce powinien znać każdy piwosz

Jaka kara za picie alkoholu w niedozwolonym miejscu?

Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem to wykroczenie, za którego popełnienie możemy otrzymać grzywnę w wysokości 100 zł[5]. Na jej opłacenie mamy 7 dni od dnia otrzymania. Można również odmówić przyjęcia mandatu, wówczas sprawa wyląduje w sądzie. Warto mieć na uwadze, że nie tylko faktyczne picie alkoholu w miejscu publicznym jest karalne, ale już samo usiłowanie popełnienia tego wykroczenia (reguluje to art. 43 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości). Co więcej, picie alkoholu w miejscu publicznym może się łączyć z popełnieniem innych wykroczeń (np. „nieobyczajny wybryk” czy „wywołanie zgorszenia”), za które może też grozić wyższa kara.

Źródła:

https://kruczek.pl/spozywanie-alkoholu-w-miejscu-publicznym/

https://bezprawnik.pl/zakaz-picia-alkoholu-w-miejscach-publicznych/

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19820350230/U/D19820230Lj.pdf

 

Przypisy:

[1] http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19820350230/U/D19820230Lj.pdf

[2] http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150001539/T/D20151539TK.pdf

[3] http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20090620504/U/D20090504Lj.pdf

[4] http://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2018/3415/akt.pdf

[5] http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20032082023

CZY JESTEŚ OSOBĄ PEŁNOLETNIĄ?