Kto spożywa najwięcej piwa na świecie? Krótki ranking

24 — 07 — 2019
Piwo na świecie

Z badań przeprowadzonych przez WHO wynika, że piwo jest najczęściej spożywanym napojem alkoholowym w Europie i obu Amerykach[1]. Co więcej, liczba piwoszy regularnie wzrasta. Kto jeszcze należy do grona zapalonych miłośników piwa i jak w rankingu wypadają Polacy?

Europejczycy liderami globalnych raportów

Rankingi spożycia piwa i innych napojów alkoholowych budowane są najczęściej na podstawie dwóch czynników. Pierwszym z nich jest łączna konsumpcja kraju w danym roku, drugim – bardziej precyzyjnym, bo uwzględniającym liczbę ludności, spożycie przypadające na jednego mieszkańca. Warto dodać, że szacunki te w większości dotyczą tylko handlu detalicznego. Sprzedaż odbywająca się w innych kanałach (festiwale, koncerty, imprezy masowe) oraz segment HoReCa zazwyczaj nie są brane pod uwagę.

 

Za większość przekrojowych raportów dotyczących światowego rynku w aspekcie piwa odpowiada Kirin Beer University - jednostka badawcza utworzona w 2001 roku przez japoński browar Kirin, jedną z największych firm piwowarskich tego rynku. Kirin zbiera informacje na bazie ankiet, które trafiają do międzynarodowych stowarzyszeń z branży piwnej i gromadzi krajowe statystyki odnoszące się do segmentu rynku, jakim jest browarnictwo.

 

Niekwestionowanym zwycięzcą ostatniego rankingu[2] odnoszącego się do danych z 2017 r. zostali Czesi. Nie jest to wielkim zaskoczeniem, ponieważ nasi sąsiedzi pozycję lidera piastują już od wielu lat. Opracowanie wskazuje, że statystyczny Czech w trakcie 12 miesięcy wypija 183 litry piwa, czyli 366 półlitrowych butelek, czyli co najmniej 1 piwo dziennie. Drugie miejsce z wynikiem 106,6 litrów na mieszkańca zajmuje Austria. Tuż za Austrią plasują się Niemcy z niewiele ponad 100 litrami na głowę, zaś czwarte miejsce przypada Polsce – 99,4 l. Wielką piątkę światowych piwoszy zamyka Rumunia z niewiele ponad 95 statystycznymi litrami wypijanymi w każdym roku „na głowę”.

Nieoczekiwana może okazać się wysoka obecność w zestawieniu Namibii, średnie spożycie piwa w ujęciu rocznym na statystycznego Namibijczyka wyniosło 83,2 l, co uplasowało ich na 8 miejscu. Warto też wspomnieć, że raporcie dotyczącym 2016 r., Namibia zajmowała zaskakujące drugie miejsce.

 

Jednak gdy spojrzymy na wielkość spożycia w globalnym ujęciu, największymi konsumentami piwa okazują się Chińczycy. To właśnie oni pochłaniają prawie 1/4 globalnej produkcji tego napoju. Następne w kolejce po piwo są Stany Zjednoczone z 12,8% światowego spożycia. Na dalszych pozycjach znajdują się kolejno: Brazylia, Meksyk, Niemcy oraz Rosja.

toast piwem

Spożycie piwa w Polsce

Polacy coraz chętniej sięgają po piwo. Z opracowań Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że to właśnie piwo jest najpopularniejszym alkoholem w Polsce, a jego spożycie z roku na rok rośnie. W 2017 roku w naszym kraju na mieszkańca przypadało dokładnie 98,5 litra piwa, podczas gdy w 2015 roku było to 80,7 litra. Jednocześnie jest to ilość znacznie większa w zestawieniu z początkiem lat 90. minionego stulecia. GUS donosi, że w 1992 roku do każdego Polaka „przypisywano” 38,6 litrów piwa, czyli w ciągu niespełna 30 lat spożycie wzrosło niemal trzykrotnie.

 

Polska moda na piwo

Jak podaje Eurostat, Polacy przeznaczają na alkohol 3,5% rocznego domowego budżetu. Jednak, biorąc pod uwagę państwa Unii Europejskiej, nie wyróżniamy się pod tym względem. Większych pieniędzy na napoje tego rodzaju nie żałują bowiem Estończycy (5,2%), Łotysze (4,9%) oraz Litwini (4%).

 

Firma Nielsen opublikowała dane, z których wynika, że w minionym roku Polacy na alkohol wydali łącznie 34,2 mld zł[3], a połowę tej sumy przeznaczono na piwo. Z raportu wynika, że jest to kwota o 1,6 mld zł wyższa w porównaniu z rokiem poprzednim.

 

Od czego zależy ilość spożywanego piwa? Specjaliści nie mają złudzeń, że wyższej konsumpcji sprzyjają dobra, grillowa, imprezowa pogoda latem oraz wczesna, ciepła wiosna. Takie warunki zdecydowanie wydłużają piwny sezon. Nie bez znaczenia są też duże sportowe imprezy, zwłaszcza dotyczące piłki nożnej.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Ile piwa pije się w Polsce, a ile na świecie?
10 najpopularniejszych mitów piwnych, które czas obalić
7 dobroczynnych skutków spożywania piwa
Jak wygląda praca piwowara?

Polskie piwo za granicą

Eksportujemy rodzime piwo na dużą skalę. Jesteśmy trzecim największym dostawcą tego napoju w Europie[4]. Około 8% krajowej produkcji przeznacza się na rynki zagraniczne – w 2016 roku było to łącznie ponad 3 mln hektolitrów o wartości 157 mln euro. Głównymi odbiorcami piwa z Polski są: Holandia, Niemcy, Wielka Brytania, Czechy, Włochy, Węgry, Bułgaria i USA.
stukanie się piwem

[1] https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/274603/9789241565639-eng.pdf WHO, Global status report on alcohol and health, s. 46-47

[2] https://www.kirinholdings.co.jp/english/news/2018/1220_01.html Kirin Beer University, Global Beer Consumption by Country in 2017, grudzień 2018 r.

[3] https://www.nielsen.com/content/dam/nielsenglobal/pl/docs/nielsen-alkoraport-report.pdf Nielsen, Napoje alkoholowe w Polsce, 2018 r.

[4] https://browary-polskie.pl/wp-content/uploads/2018/11/Raport-Deloitte.pdf Deloitte, Podsumowanie analizy wybranych wskaźników wpływu przemysłu piwowarskiego na polską gospodarkę i otoczenie, 2018 r.

CZY JESTEŚ OSOBĄ PEŁNOLETNIĄ?